FORMULARE

Persoana responsabilă cu furnizarea informaţiilor publice privind mediul: Consilier Radu Hideg Tel. 0260-662619 Fax: 0260-662622 E-mail: office@apmsj.anpm.ro,...

Acte normative privind accesul liber la informatiile de interes public

Legea nr. 544/2001 privind accesul liber la informatiile de interes public Normele metodologice de aplicare a Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public (...