Decizia 2009/603/CE de stabilire a cerințelor pentru înregistrarea producătorilor de baterii și acumulatori în conformitate cu Directiva 2006/66 / CE a Parlamentului European și a Consiliului

Decizia 2008/763/CE de stabilire, în conformitate cu Directiva 2006/66 / CE a Parlamentului European și a Consiliului, o metodologie comună pentru calcularea vânzărilor anuale de baterii și acumulatori pentru utilizatorii finali portabile

Directiva nr. 2013/56/CE privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori, în ceea ce privește introducerea pe piață a bateriilor și acumulatorilor portabili care conțin cadmiu și sunt destinați utilizării în uneltele electrice fără fir, și de celule buton cu conținut de mercur de joasă, și de abrogare a Deciziei 2009/603/CE.

Ordinul comun nr.824/2272/2014 pentru modificarea unor acte normative în domeniul gestionării deşeurilor

Decizia Comisiei 2005/369/CE de stabilire a normelor de control al conformităţii statelor membre şi de stabilire a formatelor de date în sensul Directivei 2002/96/CE privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE)

Decizia Comisiei 2004/249/CE de stabilire a unui chestionar pentru elaborarea rapoartelor statelor membre cu privire la punerea în aplicare a Directivei 2002/96/CE privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE)

Legea nr. 265/2002 pentru acceptarea amendamentelor la Conventia de la Basel (1989) privind controlul transportului peste frontiere al deseurilor periculoase si al eliminarii acestora

Regulamentul (UE) nr. 733/2014 de modificare a Regulamentului 1418/2007 privind exportul anumitor deseuri destinate recuperarii catre anumite tari care nu sunt membre ale OCDE

Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România

Hotărârea Nr. 898/ 5.07.2006 privind aprobarea memorandumului de înţelegere dintre ministerul integrării europene şi programul naţiunilor unite pentru dezvoltare referitor la cofinanţarea şi administrarea proiectului "extinderea implementării agendei locale 21 în românia", semnat la bucureşti la 12 mai 2006.

Hotărârea Nr. 741/ 20.07.2011 privind reorganizarea Comitetului interminsterial pentru coordonarea domeniului protecţiei mediului în politicile şi strategiile sectoriale la nivel naţional

ORDIN Nr. 1182 din 18 decembrie 2002 pentru aprobarea Metodologiei de gestionare şi furnizare a informaţiei privind mediul, deţinută de autorităţile publice pentru protecţia mediului

Hotărârea Guvernului României nr.741/2004 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 4/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul bugetar

Hotararea nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar cu modificările si completările ulterioare

Legea nr.16/1996 Legea arhivelor nationale

Hotărârea Guvernului nr.491/2008 pentru modificarea şi completarea HG nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programme operaţionale

Hotărârea Guvernului nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programe operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea Guvernului nr.457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea Guvernului nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii nr.544/2001, cu modificările şi completările ulterior

Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţia de interes public, cu modificările şi completările ulterioare

Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea Guvernului nr.878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare

H.G. nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare