Bine aţi venit pe site-ul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sălaj!

Pentru consultarea site-ului vechi APM Sălaj, click aici

 

Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României

Hotărâre nr. 10/14.03.2020 pentru propunerea instituirii stării de urgență pe teritoriul României

IMPORTANT: Decizie privind sistarea activității de relații cu publicul

 

___________________________________________________________

COMUNICAT

 

              Având în vedere Hotărârea CNSSU nr. 7/11.03.2020 privind aprobarea de măsuri suplimentare de combatere a noului CORONAVIRUS, in perioada 12.03.2020 - 31.03.2020, cu posibilitate de prelungire, programul de funcționare al APM Sălaj se modifică, asfel:

                                            Luni - Joi: 7:00 - 18:30

                                            Vineri: 7:00 - 16:00

 

 

___________________________________________________________

COMUNICAT

 

              Având în vedere Hotărârea CNSSU nr. 6/09.03.2020 privind aprobarea de măsuri suplimentare de combatere a noului CORONAVIRUS, se ia următoarea măsură pentru perioada 10.03.2020 - 31.03.2020, cu posibilitate de prelungire:

Tarifele aferente procedurilor de reglementare și analizelor de laborator se vor putea achita DOAR prin ordin bancar, în contul APM Sălaj RO37TREZ5615032XXX000267, cod fiscal 4291700, deschis la Trezoreria Zalău.

 

Vă mulțumim pentru înțelegere!!!

 

___________________________________________________________

ATENȚIE!

Datorită unor probleme legate de serviciul YAHOO MAIL este posibil ca unele mesaje transmise de instituția noastră către dumneavoastră să fie livrate cu întârziere, de aceea vă recomandăm să folosiți alte adrese de email în relația cu ANPM respectiv APM sau la înregistrarea în Sistemul Informatic Integrat de Mediu (SIM) pentru efectuarea raportărilor conform obligațiilor legale.

___________________________________________________________

Formular COMUNICARE DE PLATA

___________________________________________________________

Vă informăm că începînd cu data de 9 ianuarie 2019 a intrat în vigoare Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului. Textul Legii, documentele necesare la depunerea solicitării emiterii acordului de mediu şi conţinutul cadru al notificării, respectiv memoriului de prezentare, pot fi consultate aici

___________________________________________________________

Vă informăm că începând cu data de 25 mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentul 2016/679/UE privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (GDPR). Ca urmare, orice solicitare adresată Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sălaj, care implică date de identificare, va fi însoțită de formularul de acceptare a prelucrării datelor.

Formularul de acceptare a prelucrării datelor poate fi descărcat aici

 

__________________________________________________________

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj este o instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cu statut de serviciu public deconcentrat, finanţat de la bugetul de stat, cu competenţe în implementarea la nivel local a politicilor, strategiilor şi a legislaţiei în domeniul protecţiei mediului.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj funcţionează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor aflate în subordinea acesteia, precum şi a Legii Protecţiei Mediului nr. 265/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Priorităţile Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sălaj sunt orientate în direcţia îndeplinirii la nivel local a angajamentelor asumate în procesul de negociere pentru capitolul 22 "Mediu", protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului în conformitate cu nevoile economice şi sociale, îmbunătăţirea calităţii vieţii prin încurajarea dezvoltării durabile.

APM îşi indeplineste misiunea prin exercitarea următoarelor atribuţii:

· planificarea strategică de mediu prin elaborarea, reactualizarea şi monitorizarea Planurilor Locale de Acţiune pentru Mediu la nivel local;

· monitorizarea factorilor de mediu;

· autorizarea activităţilor cu impact asupra mediului;

· implementarea legislaţiei şi politicilor de mediu la nivel local;

raportările către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, pe următoarele domenii: calitatea aerului, schimbări climatice, arii protejate, contaminarea solului, apă, etc