Declaratie client - prelevare

Acord colectare date cu caracter personal

Norme de conservare

Laboratorul APM Salaj

Laboratorul APM Sălaj funcţionează în cadrul serviciului Monitorizare şi Laboratoare.

Laboratorul executa in regim de prestari servicii analize tarifate conform Ordinului nr.890/2009.

Lista incercarilor in regim de prestari servicii, Ordinul 890/2009,  precum si alte formulare utile pentru persoanele interesate se gasesc in sectiunea ,,Laboratoare’’.

Laboratorul are ca principale puncte, în politica sa în domeniul calităţii, următoarele:

- O bună practică profesională a tuturor angajaţilor săi;

- Asigurarea calităţii serviciilor de încercare şi a tuturor serviciilor conexe

- Rezultatele încercărilor sunt bazate pe date reale şi raţionamente ştiinţifice precum şi pe experienţa profesională a personalului din laborator;

- Asigurarea confidenţialităţii datelor şi rezultatelor clienţilor;

- Menţinerea imparţialităţii şi independenţei laboratorului atât prin propria activitate cât şi prin neimplicarea propriului personal în activităţi ce pot duce la conflicte de interese.


Lista incercarilor de laborator in sistem de prestari servicii

Ordin nr. 890/2009 - tarife in domeniului protectiei mediului

Formular comanda pentru analize de laborator

Raport de receptionare al probei

Raport de prelevare