Formulare

  • Persoana responsabilă cu furnizarea informaţiilor privind mediul:
    Consilier Radu Hideg
    Tel. 0260-662619
    Fax: 0260-662622
    E-mail: office@apmsj.anpm.ro, relatii.publice@apmsj.anpm.ro